VULL DONAR!

BLOG

12-06-2022

VIOLENCIA DE GENERE

VIOLENCIA DE GENERE

Insolàfrica ha signat un conveni de col·laboració  amb “Initiative Femme” de Camerun, associació per l’emancipació de la dona.

Aquest conveni permetrà a les dones que siguin víctimes de violència de gènere i necessitin ser ateses per personal sanitari puguin venir al centre mèdic Insolàfrica gratuïtament, on també hi trobaran tot el suport psicològic.

 

 Insolàfrica ha firmado un convenio de colaboración con "Initiative Femme" de Camerún, asociación para la emancipación de la mujer.

Este convenio permitirá a las mujeres que sean víctimas de violencia de género y necesiten ser atendidas por personal sanitario puedan venir al centro médico Insolàfrica gratuitamente, donde también encontrarán todo el apoyo psicológico.

 

Insolàfrica a signé un accord de collaboration avec « Initiative Femme » du Cameroun, une association pour l’émancipation des femmes. 

Cet accord permettra aux femmes victimes de violences physiques et sexuelles et qui doivent être prises en charge par le personnel de santé de venir gratuitement au centre médical d’Insolàfrica, où elles trouveront également tout le soutien psychologique.

  • VIOLENCIA DE GENERE
  • VIOLENCIA DE GENERE

Insolafrica.org

Aquest és el blog de la pàgina web d'Insolàfrica.org

Categories

Segueix-nos a Instagram

Galeria de videos