VULL DONAR!

Centre de Salut Insolàfrica

El projecte Sistema integral d’atenció a les persones amb malaltes cròniques pretén enfortir el sistema de salut de la regió sanitària camerunesa de l’Océan mitjançant la construcció i posada en funcionament de centres de salut integral, tenint presents les dades de morbi mortalitat i prevalença de les malalties cròniques en aquesta zona del Camerun.

105.jpeg 37.2 KB

Objectius

Creiem en aquest projecte perquè totes les persones, incloent-hi les més vulnerables, tenen el dret a tenir salut i d’accedir a una atenció sanitària digna i de qualitat. Oferirem assistència i seguiment de les malalties cròniques tant en la consulta com a domicili pels malalts en fase terminal. Promocionarem la salut comunitària entre la població per donar-los-hi coneixements que els permeti gestionar la seva salut i prevenir malalties.

També pretenem donar la oportunitat als professional d’infermeria i d’auxiliars d’infermeria formats a l’escola Insolàfrica de treballar en aquests centres, seguint la seva filosofia que fa èmfasi a la humanització de les cures d’infermeria sense discriminar als professionals formats en altres escoles i que comparteixen la nostre manera d’entendre la promoció i la prevenció de la salut així com la infermeria en general.

Finançament i sostenibilitat

El finançament serà mixta, incloent-hi:

  • Les subvenciones y espònsors que s’aconsegueixin, fonamentalment per la rehabilitació i construcció d’estructures i pel funcionament del primer any.
  • Estan previstes aportacions dels usuaris del centre en funció de la seva capacitat (model actual de Camerun) però les persones sense recursos seran ateses gratuïtament.
  • Esta prevista l’autosuficiència financera en un termini màxim de dos anys.
  • Es promourà inserció en el sistema nacional de salut.

Un projecte que hem dissenyat tenint en compte els criteris d’eficàcia, eficiència, sostenibilitat i viabilitat. Aquest projecte es posarà en marxa amb personal local, que és qui millor coneix les necessitats del territori. amb la supervisió continua d’ Insolàfrica.

2.jpg 1.28 MB

Àmbit d’actuació

La zona d’actuació es centra al Camerun, Departament de l’Ocean a la Regió Sud. Arrondisement de Kribi – Talla, Diòcesis de Kribi. Kribi té amb una població estimada de 94000 persones al 2015.

PC300088.jpeg 53.17 KB

Població beneficiaria

Directe

Les persones que vinguin al centre per ser ateses, les persones amb malalties cròniques i/o en fase pal·liativa que rebran assistència a la consulta o al domicili així com les seves famílies, perquè es tindrà una visió holística del pacient, les persones amb factors de risc de patir una malaltia crònica, la població de Kribi que rebrà formació en la prevenció i promoció de la salut en totes les etapes de la vida, el personal sanitari i no sanitari que treballarà al Centre de Salut Integral de nova creació o que actualment estan gestionant un Centre de Salut i que desitgin adherir-se al projecte.

Indirecte

Es considera població beneficiària indirecte a tota la població de la regió de l’Océan que es podrà beneficiar d’aquest Servei de prevenció i promoció de la salut, així com del Centre de Salut Integral en cas de malaltia.

58.jpg 2.58 MB

Documents adicionals