VULL DONAR!

Escola d'infermeria a Kribi

El present projecte pretén enfortir el sistema de salut de la regió sanitària camerunesa de l’Océan mitjançant la construcció i posada en marxa d'una escola universitària d'infermeria amb capacitat per a 120 alumnes a la població de Kribi.

projecta3.jpeg 45.59 KB
Bases i durada del projecte

La intervenció contempla accions a tres nivells:

  • Un primer nivell centrat en la construcció i equipament de les infraestructures adequades per albergar l'escola d'infermeria. A la vegada l'escola disposarà d’una zona d'internat per a aquells/es estudiants de fora de la ciutat de Kribi que no disposin d'un lloc on residir a la zona i una casa per als cooperants. Aquest component tindrà una durada de 8 mesos (gener 2012-agost 2012).
  • Disseny i preparació amb les autoritats educatives i sanitàries locals del pla educatiu de l'escola i selecció dels professionals docents de l'escola universitària d'infermeria. Aquest component es durà a terme de manera paral·lela al component (a).
  • Posada en marxa del primer curs escolar el mes de setembre de 2012, així com la realització dels cursos posteriors de 2n i 3r any.

El projecte tindrà una durada de tres anys i vuit mesos en total. Està previst iniciar el projecte el gener del 2012 amb la construcció de les estructures, i fer pel setembre del mateix any la inauguració de l'escola i el començament del primer curs d'infermeria, amb un total de 40 alumnes.

El projecte es donarà per finalitzat un cop es llicenciï la primera promoció d'infermeres al cap de tres anys, el setembre de 2015 (el programa educatiu de diploma d'estat en infermeria té una durada de tres cursos acadèmics).

El personal docent i administratiu local seleccionat per treballar a l'escola i internat portaran la gestió juntament amb representants d’Insolàfrica durant aquest període. De manera gradual, durant l'execució del projecte es farà un important treball d’enfortiment de les capacitats locals en gestió fins arribar a l'assumpció total per part de les autoritats locals de l'administració i gestió de l'escola. A partir del setembre del 2015 l'escola s'autofinançarà.

Beneficiaris/es

Es defineixen com a població beneficiària directa del projecte: els/les 120 alumnes, caldrà que hagin aprovat el BAC1;les persones que ja treballen en l'àmbit sanitari sense cap títol i els professionals que treballaran a l'escola d'infermeria de Kribi, tant el personal docent com l'administratiu i de gestió que en total sumaran un total de 16 treballadors.

Es considera població beneficiària indirecta del projecte: les persones malaltes que acudeixen a l’hospital i als centres de salut, on obtindran una millor atenció sanitària i humana i els hospitals del districte de l’Océan i de la resta del país, pel fet de comptar amb un personal sanitari més professional i amb més coneixements.

Seguiment del projecte

El projecte es basa en un sistema de seguiment permanent que té les seves fites en activitats d'anàlisi de l'avanç en l'assoliment dels resultats que es plasmen en els informes de seguiment, i a més, per poder anticipar amb suficient temps factors externs o problemes en l'execució, o readequació d'indicadors cal fer un exercici d'anàlisi de progrés que faciliti la tasca de direcció del projecte al voltant dels seus resultats esperats.

Cal indicar que es preveu que l'oficina del projecte s'estableixi a la mateixa escola d'infermeria, per facilitar d'aquesta manera la correcta execució del projecte i assegurar una coordinació directa amb la contrapart i els treballadors de l'escola, així com amb les organitzacions rellevants en la zona, i per interactuar en total identificació amb la població d’acollida

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’acció del projecte es localitza al districte d'Èbome de la Ciutat de Kribi, la ciutat costera més important del departament de l’Océan, a la Regió Sud del Camerun, amb una població estimada de 83.243 persones al 2010.

location.png 462.03 KB

Contrapart local

La relació existent entre l'entitat sol·licitant i la contrapart local comença l'any 2010 arran de diverses trobades professionals amb personal de l'ajuntament de la ciutat de Kribi. Després de diverses reunions entre el chef de service technique a l'ajuntament de Kribi (M. Dimi Zacharie), l'organització MIA-SAUVE-Planete, orientada a aspectes de formació en salut, i en concret amb M.Ngali, professor d'infermeria, s'inicia una relació molt fluïda i enriquidora per ambdues parts que permet la identificació conjunta del projecte.

projecta4.jpeg 42.29 KB

Situació inicial

Al departament de l’Océan, que es troba a l’oest de la Regió Sud del Camerun, que té una població estimada en 300.000 habitants, no existeix cap escola d’infermeria ni cap projecte per a la formació de personal sanitari. La falta d’aquest personal sanitari, format i preparat, repercuteix molt en la cura dels pacients, i és habitual veure persones que atenen als malalts sense cap coneixement.

projecta5.jpeg 27.66 KB