VULL DONAR!

QUI SOM

Insolàfrica és una Organització sense ànim de lucre, constituïda oficialment l'any 2011 per professionals de la salut units per una manera comuna de veure la solidaritat i la cooperació.

Tot va començar el juliol del 2009 a Kribi (Camerun) fent cooperació en un hospital. Vàrem viure moltes experiències, moments de contacte directe amb la població malalta i amb les persones que tenen cura d'ells. Morir per falta d'assistència, per falta de coneixements, per falta d'una mínima atenció sanitària eren indicadors de la deficient formació en l'àmbit d'infermeria degut a la falta de recursos econòmics, docents i d'infraestructures.

ZONA D'ACTUACIÓ

Insolàfrica es centra a l'Àfrica Subsahariana, i en concret a Camerun..

ÀREES D'ACTUACIÓ

Són les següents:
· Formació de professionals de la salut
· Subministrament de material sanitari a diferents centres de la zona
· Millora de les infraestructures sanitàries
· Ajuda humanitària.
· (EN PROCÉS de construir una maternitat amb un quiròfan, sala de parts, sala de dilatació i hospitalització per poder atendre a les dones embarassades d’una manera digna i de qualitat).